แพนแกรม

ภาษาอังกฤษ : pangram • ภาษากรีก : pan gramma หมายถึง ทุกตัวอักษร

แพนแกรม คือ ข้อความหรือประโยคที่ใช้ตัวอักษรครบทุกตัวในภาษานั้น ๆ

แพนแกรมที่น่าสนใจที่สุดมักจะเป็นแพนแกรมที่สั้นที่สุด เพราะการสร้างข้อความให้มีตัวอักษรครบทุกตัวโดยใช้ตัวอักษรซ้ำกันน้อยที่สุดเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก
ในปัจจุบัน แพนแกรม มักจะนำมาใช้ในการแสดงรูปแบบตัวพิมพ์ (ฟอนต์) เพราะสามารถใช้แสดงตัวอักษรได้ครบทุกตัวอักษร

แพนแกรมอังกฤษที่เห็นกันบ่อยที่สุดคือ The quick brown fox jumps over a lazy dog (33 ตัว) หรือ The quick brown fox jumps over the lazy dog (35 ตัว)

แพนแกรมไทยที่สั้นที่สุดคือ นายสังฆภัณฑ์ เฮงพิทักษ์ฝั่ง ผู้เฒ่าซึ่งมีอาชีพเป็นฅนขายฃวด ถูกตำรวจปฏิบัติการจับฟ้องศาล ฐานลักนาฬิกาคุณหญิงฉัตรชฎา ฌานสมาธิ (118 ตัว)

สร้างแพนแกรมของคุณเอง

จากพยัญชนะ ๔๒ ตัว (ไม่รวม ฃ และ ฅ) สระ ๑๖ รูป วรรณยุกต์ ๔ ตัว และ เครื่องหมาย ๓ ตัว
แพนแกรมของคุณมีตัวอักษรทั้งหมด {{ pangrams.length }} ตัว
2019 | TypoSociety |
38,674