Stacks Image 8
24,914
Annyeong
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๒
เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ฟรี
ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๒  เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ฟรี
ออกแบบโดย อานุภาพ ใจชำนาญ
สนใจฟอนต์อื่นๆ ของ Jipatype ติดตามได้ที่
Annyeong Regular
(มีเฉพาะชุดอักษรไทย และ ตัวเลขไทย)
Annyeong Regular
(มีเฉพาะชุดอักษรไทย และ ตัวเลขไทย)
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต