Stacks Image 8
6,001

ฟอนต์ อินทรีแดง ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่เพื่อใช้เป็นตัวพิมพ์สำหรับใช้ประกอบภาพยนตร์ไทยเรื่อง อินทรีแดง (พ.ศ. ๒๕๔๓ โดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง : ผู้กำกับ) โดยใช้แนวทางการออกแบบคือ “ความเป็นสมัยใหม่” ให้เป็นตัวพิมพ์ที่ทันสมัย ล้ำยุค โดยมีกรอบของรูปอักษรที่ทางผู้กำกับให้มาคือ เป็นตัวยืด (ตัวสัณฐานแคบ)

การที่ผู้กำกับได้หยิบยกบทอินทรีแดงมา แล้วทำในเวอร์ชั่นของเขาเองนั้น เป็นการตีความใหม่ ตัวอักษรที่ใช้ในภาพยนตร์ก็เช่นกัน ต้องมีการตีความใหม่ จึงได้นำเสนอรูปแบบของรูปอักษรที่ไม่ถูกต้องตามประเพณีนิยมนัก เป็นการตีความใหม่ในแบบของคนออกแบบตัวพิมพ์คือ แค่ดูออกและสื่อสารได้ก็พอ และพิจารณาในเรื่องของความเกลี้ยงเกลา ไม่รกรุงรัง

โดยออกแบบให้หัวของตัวอักษรมีหลายแบบในชุดเดียวกัน เมื่อพิมพ์เป็นคำหรือประโยคก็สามารถอ่านได้และมีความกลมกลืนอยู่พอควร โดยไม่จำเป็นต้องยึดให้หัวของตัวอักษรเหมือนกันทั้งหมด สำหรับชุดตัวอักษรละติน ใช้ตัวพิมพ์ที่ชื่อ Titillium SemiBold ที่เป็นฟอนต์แบบ SIL Open font License มาปรับใช้ โดยปรับเส้น ปรับสัดส่วน และโครงสร้างต่างๆ ให้สัมพันธ์กับชุดตัวอักษรไทย

ฟอนต์ อินทรีแดง ถูกประกาศแจกจ่ายให้โหลดใช้งานฟรีครั้งแรกผ่านทางเฟซบุ๊กของ โรจ สยามรวย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามเจตนารมณ์ของคุณวิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง ผู้กำกับ ที่ต้องการจะแบ่งปันฟอนต์ที่ออกแบบมาให้กับวงการออกแบบ “เค้าไม่มีเงินไปซื้อฟอนต์แพงๆ ใช้ อันนี้ก็ถือว่า ช่วยเหลือกันเห็นใจกัน” เพื่อให้กราฟิกดีไซเนอร์ฟรีแลนซ์ที่เพิ่งจะตั้งตัว มีฟอนต์สวยๆ ใช้กัน และถูกเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดทาง f0nt.com วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาดาวน์โหลดแล้ว เพราะว่าสถานการณ์การขาดแคลนฟอนต์ได้หมดลงไปแล้ว จึงประกาศยุติการดาวน์โหลด)

ที่มาข้อมูล :    Caption MyFONT_Display โดย Roj Siam Ruay

I n S e e D a n g
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๓
เงื่อนไข : ขณะนี้ได้สิ้นสุดการอนุญาตให้ดาวน์โหลดแล้ว
ออกแบบโดย : ไพโรจน์ ธีระประภา
I n S e e D a n g
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๓  เงื่อนไข : ขณะนี้ได้สิ้นสุดการอนุญาตให้ดาวน์โหลดแล้ว
ออกแบบโดย ไพโรจน์ ธีระประภา
 • I n S e e D a n g  Normal
  I n S e e D a n g  Normal
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต

 • I n S e e D a n g  Italic
  I n S e e D a n g  Italic
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต

 • I n S e e D a n g  Bold
  I n S e e D a n g  Bold
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต

 • I n S e e D a n g  Bold Italic
  I n S e e D a n g  Bold Italic
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต