Stacks Image 8
7,486
Kart-Phuththkhun
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๖
เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานส่วนตัวฟรี
ถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ เริ่มต้น 300 บาท
ออกแบบโดย : นิกร ศิริสวัสดิ์ | เคอาร์ต ฟ้อนต์
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๗  อนุญาตให้ใช้งานส่วนตัวฟรี ถ้าใช้ในเชิงพาณิชย์ เริ่มต้น 300 บาท
ออกแบบโดย นิกร ศิริสวัสดิ์ | เคอาร์ต ฟ้อนต์
สนใจฟอนต์อื่นๆ ของ เคอาร์ต ฟ้อนต์ ติดตามได้ที่
KartPhuththkhun Regular
(ไม่มีชุด ตัวอักษรละติน)
KartPhuththkhun Regular
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต