Stacks Image 8
11,632

ฟอนต์ นาครเขษม เป็นชุดตัวอักษรสําหรับภาพยนตร์ไทยเรื่อง เปนชู้กับผี (ฉายครั้งแรกวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ กำกับการแสดงโดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง) เป็นภาพยนตร์ย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่ ๗ ซึ่งศิลปะต่างๆ มีลักษณะเด่นชัดที่มักจะต้องประดิดประดอย เช่น การประดับเชิงชายของบ้านเรือนขนมปังขิงที่มีฉลุลวดลาย การแต่งกายที่มักใช้ผ้าลูกไม้ แม้แต่เพลงก็เริ่มมีเครื่องดนตรีมากชิ้นขึ้น ในแง่ของตัวอักษร จึงได้เพิ่มความพิถีพิถันในชิ้นส่วนต่างๆ มากขึ้น แต่ก็ควบคุมไม่ให้มากจนเกินงาม และความอ่านง่าย เรียกว่า เป็นการแปลงความรู้สึกร่วมมาตีความหมาย แล้วจึงสะท้อนออกมาเป็นแบบของตัวอักษรที่เป็นชื่อของภาพยตร์ก่อนในเบื้องต้น

อย่างไรก็ตาม ฟอนต์นี้ได้รับการออกแบบในเวลาจํากัด ทางผู้กํากับได้ให้แนวความคิด เพื่อร่นระยะเวลาสำหรับการสร้างฟอนต์โดยแนะนําให้ศึกษาแบบตัวอักษรจากชื่อสินค้าตัวหนึ่งคือ ยาสีฟันวิเศษนิยม เป็นต้นแบบ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ฟอนต์นาครเขษม มีต้นแบบมาจากยาสีฟันวิเศษนิยม

ฟอนต์นี้เป็นของแถมมากับแผ่น VCD หรือ DVD ของหนังเรื่อง เปนชู้กับผี เท่านั้น เลือกเอาไปใช้ได้ทั้งแมคและพีซี การจะได้มาซึ่งฟอนต์นี้ ต้องมาจากการเสียเงินซื้อแผ่น VCD หรือ DVD เท่านั้น ถึงจะสามารถนำไปใช้งานส่วนตัวได้ พูดให้ง่ายๆ ก็คือ ถ้าอยากได้ฟอนต์ ก็ให้อุดหนุนหนังแผ่น แล้วได้ฟอนต์เป็นของแถม

ต่อมาฟอนต์นี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนชื่อเป็น PenChoov_X Regular ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓

ที่มาข้อมูล :    Caption MyFONT_Display โดย Roj Siam Ruay

NaKornKaSem
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๐
เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี
ออกแบบโดย : ไพโรจน์ ธีระประภา
NaKornKaSem
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๐  การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้งานฟรี
ออกแบบโดย ไพโรจน์ ธีระประภา
ฟอนต์นี้แถมมากับแผ่น VCD หรือ DVD ของภาพยนตร์เรื่อง เปนชู้กับผี
 • NaKornKaSemX Regular
  NaKornKaSemX Regular
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต

 • NaKornKaSemX Italic
  NaKornKaSemX Italic
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต