Stacks Image 8
5,221
Pawmor
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๖
การจัดจำหน่าย : Lite ฿ 600 / Mid ฿ 1100 / Normal ฿ 2100
ออกแบบโดย : อานุภาพ ใจชำนาญ
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๖  การจัดจำหน่าย : Lite ฿ 600 / Mid ฿ 1100 / Normal ฿ 2100
ออกแบบโดย อานุภาพ ใจชำนาญ
สนใจฟอนต์อื่นๆ ของ Jipatype ติดตามได้ที่
Pawmor Regular
Pawmor Regular
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต