Stacks Image 8
6,774

ฟอนต์ Ayotaya เป็นฟอนต์สมัยอยุธยาจากบันทึกของลาลูแบร์ เป็นตัวอักษรไทยที่เก่าแก่แต่เป็นฟอนต์ที่ใหม่ที่สุดในยุครัตนโกสินทร์ โดยทำการแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะกราฟิกและภาพถ่าย แรงบันดาลไทย วันที่ ๗ - ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

สำหรับฟอนต์ Ayotaya นั้น ถอดแบบมาจากลายมือของคนในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตัวภาษาไทยถอดแบบโดย ไพโรจน์ พิทยเมธี ส่วนตัวละตินถอดแบบโดย ไพโรจน์ ธีระประภา

ที่มาข้อมูล :    พิธีเปิดนิทรรศการและแจกฟอนต์และคลิปอาร์ต แรงบันดาลไทย โดย ไพโรจน์ พิทยเมธี

Ayotaya
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๕
การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้งานฟรี
ออกแบบโดย : ไพโรจน์ พิทยเมธี | ไพโรจน์ ธีระประภา
Ayotaya
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๕  การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้งานฟรี
ออกแบบโดย ไพโรจน์ พิทยเมธี | ไพโรจน์ ธีระประภา
ฟอนต์นี้แจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ แรงบันดาลไทย
 • Ayotaya Regular
  Ayotaya Regular
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต

 • Ayotaya Bold
  Ayotaya Bold
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  a
  b
  c
  d
  e
  f
  g
  h
  i
  j
  k
  l
  m
  n
  o
  p
  q
  r
  s
  t
  u
  v
  w
  x
  y
  z
  ?
  !
  %
  (
  )
  [
  ]
  {
  }
  /
  #
  @
  &
  $
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต