Stacks Image p5753_n8
17,363
DBc KhoneThai
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๑
เงื่อนไข : อนุญาตให้ใช้งานฟรี แต่ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
ออกแบบโดย : ปริญญา โรจน์อารยานนท์
DBc KhoneThai
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๖๑  การจัดจำหน่าย : อนุญาตให้ใช้งานฟรี แต่ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
ออกแบบโดย ปริญญา โรจน์อารยานนท์
สนใจฟอนต์อื่นๆ ของ DB Fonts ติดตามได้ที่
ฟอนต์ DBc KhoneThai เป็นฟอนต์แบบ OpenType-SVG (Color fonts) ซึ่งต้องใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows 10, macOS Mojave และ iOS 12 ขึ้นไป
โดยเวอร์ชั่นนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะกับโปรแกรม Adobe Illustrator CC 2018 และ Adobe InDesign CC 2019 เท่านั้น
Stacks Image 6869
DBc KhoneThai Regular
DBc KhoneThai Regular
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต