Stacks Image 8
9,745

ฟอนต์ เอสอาร์ ฟ้าทะลายโจร เป็นชุดตัวอักษรสไตล์ย้อนยุค ตามขนบของ “คณะช่าง” สำหรับภาพยนตร์ไทยเรื่อง ฟ้าทะลายโจร (พ.ศ. ๒๕๔๓ โดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง : ผู้กำกับ) เมื่อแรกเริ่มยังไม่ได้ถูกสร้างเป็นฟอนต์ ดังนั้น สื่อสนับสนุนในภาพยนตร์เรื่อง ฟ้าทะลายโจร ที่ปรากฏเป็นตัวอักษรชุดนี้ ก็ล้วนเกิดจากการเรียงทีละตัวอักษรทั้งสิ้น ยังไม่สามารถพิมพ์ได้จากแป้นคีย์บอร์ด จึงเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงมาก เพื่อให้ได้ข้อความทั้งหมดที่ครบถ้วน เช่น ใน End credit ท้ายเรื่องที่ปรากฏตัวอักษรเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ นั่นคือ การเรียงผสมทีละตัวๆ จนได้ข้อความทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีข้อความในโฆษณาหนังสือพิมพ์รายวันและสื่ออื่นๆ อีก ซึ่งต้องใช้วิธีการเดียวกันคือ จับมาเรียงผสมอักษร สระ วรรณยุต์ไปจนจบงาน

ภายหลังโปรแกรมฉายภาพยนตร์ลาโรงไปแล้ว ความยากลำบากของการเรียงตัวอักษรนั้น ก็ได้รับการหาทางพัฒนาเพื่อให้ตัวอักษรชุดนี้ใช้วิธีพิมพ์ได้ จึงเป็นโครงการ Individual Project ส่วนหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโท การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และกลายเป็นฟอนต์ในที่สุด ซึ่งได้ศึกษากระบวนการทำฟอนต์ชุดนี้ด้วยตัวเองตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดยได้แจกจ่ายไปยังเพื่อนๆ นักออกแบบกราฟิกด้วยกันให้ทดลองใช้งาน ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันทั้งงานแนวย้อนยุคและโมเดิร์น

สำหรับ SR FahtalaiJone NP เป็นชุดที่แปลงจากฟอนต์ต้นแบบโดย iannnnn (ปรัชญา สิงห์โต | ฟอนต์.คอม) ให้สามารถใช้งานได้กับทั้งแมคและพีซี โดยใช้แม่แบบตรานายพล ดังนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ลุงพลเจ้าของเทมเพลตฟอนต์ จึงใส่ตัวอักษร NP ต่อท้ายชื่อฟอนต์ และเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทาง f0nt.com (ขณะนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาดาวน์โหลดแล้ว เพราะว่าสถานการณ์การขาดแคลนฟอนต์ได้หมดลงไปแล้ว แจกมาสิบกว่าปีแล้ว จึงประกาศยุติการดาวน์โหลด)

ที่มาข้อมูล :    Caption MyFONT_Display โดย Roj Siam Ruay

SR FahtalaiJone NP
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๐
เงื่อนไข : ขณะนี้ได้สิ้นสุดการอนุญาตให้ดาวน์โหลดแล้ว
ออกแบบโดย : ไพโรจน์ ธีระประภา
SR FahtalaiJone NP
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๐  เงื่อนไข : ขณะนี้ได้สิ้นสุดการอนุญาตให้ดาวน์โหลดแล้ว
ออกแบบโดย ไพโรจน์ ธีระประภา
ผู้ออกแบบได้พัฒนาเป็นฟอนต์ใหม่ในเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อว่า
SR FahtalaiJone NP Regular
SR FahtalaiJone NP Regular
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต