Stacks Image 8
14,393

ฟอนต์ เอสอาร์ โรจี้ เป็นชุดตัวอักษรลายมือปกติของโรจ สยามรวย (ไพโรจน์ ธีระประภา) เขียนและทำขึ้นจากข้อสงสัยใน Feature ของโปรแกรม Fontographer ที่จะใช้แปลงภาพเป็น Outline Vector ได้หรือไม่ และให้ผลอย่างไร จึงทดลองสร้างฟอนต์ชุดนี้ขึ้นมา และเช่นกัน เขาได้แจกจ่ายไปยังเพื่อนๆ นักออกแบบกราฟิกด้วยกันให้ทดลองใช้อีกครั้ง นับเป็นฟอนต์ลำดับที่ ๒ ที่เขาทำขึ้นมาและแบ่งปันให้เพื่อนๆ นักออกแบบได้ทดลองใช้ เพื่อแลกกับการตอบแบบสอบถามสำหรับโครงการศิลปนิพนธ์ (โครงการออกแบบมาสคอตสำหรับ ๗ จังหวัดภาคเหนือ) ที่เขากำลังจะต้องทำเพื่อจบในปีที่ห้าของการเรียนปริญญาโทที่ศิลปากร เสมือนเป็นของขอบคุณที่ช่วยตอบแบบสอบถาม

เอสอาร์ โรจี้ มีเวอร์ชั่นหลายแบบ มีทั้งแบบเป็นระเบียบ และไม่เคร่งระเบียบเพื่อให้ใกล้เคียงลายมือคนเขียนให้มากที่สุด โดยที่เวอร์ชั่น SR RojeeMore และ SR RojeeMore2.0 เป็นการทำให้เพื่อน เพื่อใช้ในหนังสือเล่มแรกที่เพื่อนของเขาเริ่มอาชีพนักเขียน เวอร์ชั่นนี้จะมีระนาบบรรทัดที่สูงๆ ตํ่าๆ เหมือนลายมือบนกระดาษที่ไม่มีเส้นบรรทัด และในเวอร์ชั่น Roj X เป็นการปรับปรุงรูปตัวอักษรบางตัวที่อ่านยาก และจัดระเบียบการแสดงผลใหม่อย่างถูกต้องกว่าซึ่งเวอร์ชั่นนี้เป็นการทำเพื่อใช้งานส่วนตัว

สำหรับเวอร์ชั่น SR Rojee NP เป็นชุดที่แปลงจากฟอนต์ต้นแบบโดย iannnnn (ปรัชญา สิงห์โต | ฟอนต์.คอม) ให้สามารถใช้งานได้กับทั้งแมคและพีซี โดยใช้แม่แบบตรานายพล ดังนั้นเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ลุงพลเจ้าของเทมเพลตฟอนต์ จึงใส่ตัวอักษร NP ต่อท้ายชื่อฟอนต์ และเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดได้ฟรีทาง f0nt.com (ซึ่งในขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาดาวน์โหลดแล้ว เพราะว่าสถานการณ์การขาดแคลนฟอนต์ได้หมดลงไปแล้ว แจกมาสิบกว่าปีแล้ว จึงประกาศยุติการดาวน์โหลด)

ที่มาข้อมูล :    Caption MyFONT_Display โดย Roj Siam Ruay

SR Rojee NP
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๐
เงื่อนไข : ขณะนี้ได้สิ้นสุดการอนุญาตให้ดาวน์โหลดแล้ว
ออกแบบโดย : ไพโรจน์ ธีระประภา
SR Rojee NP
ปีที่เผยแพร่ : พ.ศ. ๒๕๕๐  เงื่อนไข : ขณะนี้ได้สิ้นสุดการอนุญาตให้ดาวน์โหลดแล้ว
ออกแบบโดย ไพโรจน์ ธีระประภา
ผู้ออกแบบได้พัฒนาเป็นฟอนต์ใหม่ในเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อว่า
SR Rojee NP Regular
SR Rojee NP Regular
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
?
!
%
(
)
[
]
{
}
/
#
@
&
$
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
ภาษา คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ความเป็นชาติดำรงอยู่ได้ ภาษา คือ สะพานเชื่อมตัวตนของชนชาติ จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตัวพิมพ์ คือ เครื่องมือสำคัญที่ทำให้ภาษาดำรงอยู่ได้ แบบตัวพิมพ์ที่พัฒนาทันกระแสการเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างแกร่งของสะพานที่เชื่อมตัวตนของชาติ จากปัจจุบันสู่อนาคต